SOS_Banos-08

Stredná odborná škola Pod Bánošom

Na úpätí kopca Bánoš pri vstupe do sídliska Rudlová –  Sásová sa rozprestiera príjemný areál Strednej odbornej školy Pod Bánošom. Naša škola má už 60 ročnú tradíciu. Stala sa lídrom komplexného  odborného vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a služieb  na vidieku v regióne. Takto zachováva kultúrne zvyklosti krajiny s jej špecifikami a zároveň pomáha rozvoju […]

Stredná odborná škola Pod Bánošom Read More »