Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba Občianskemu združeniu pre podporu výchovy a vzdelávania, adresa Pod Bánošom 80, 97411 Banská Bystrica, zastúpené: Mgr. Beáta Orješková,  predseda OZ, IČO 37948156(Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • adresa webovej stránky
 • fotografie

Tieto osobné údaje je nutné spracovať za účelom prezentácie na stránke www.banosonline.sk. Údaje budú Správcom spracované po dobu platnosti profilu. Následne budú na žiadosť dotknutej osoby vymyzané.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu info@banosonline.sk

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť využíva:
  • Ján Čorba – tvorba stránky – corba.jan@gmail.com
  • Websupport s.r.o. – hostingové služby – www.websupport.sk

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.