Tradícia Bánošských farmárskych trhov

 

Ako to začalo

Iniciátorom organizovania predajných trhov miestnych produktov bol predseda občianskeho združenia Vidiecky parlament banskobystrického kraja Peter Rusnák v roku 2012. Vtedy bol regionálnym koordinátorom Národnej siete rozvoja vidieka a našiel veľmi vhodného partnera pre spoluprácu v Strednej odbornej škole Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici. Hlavnou motiváciou pre realizáciu podujatia, bolo sprístupniť kvalitné domáce produkty regiónov banskobystrického kraja obyvateľom Banskej Bystrice a podporiť a spropagovať miestnych producentov a ich výrobky.Otváranie_prvy_rocnik
Nešlo však len o podporu malých farmárov, drobných spracovateľov a remeselníkov. Snahou bolo a stále je propagácia tradičných produktov a jedál. Preto sa partnerom realizácie podujatia stalo aj občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska. Organizátori sa rozhodli, že budú podujatie organizovať2x ročne – na otvorenie poľnohospodárskej sezóny a zároveň aj letnej turistickej sezóny – na Juraja a na ukončenie poľnohospodárskej a letnej turistickej sezóny na Demitra. A preto, že sa to konalo pod Bánošom, podujatia nazvali Otváranie Bánoša Zatváranie Bánoša.

Vôňa jahňaciny a chuť jabĺk

Prvé tri ročníky v rokoch 2012-2014 boli zorganizované s podporou Národnej siete rozvoja vidieka. Od roku 2015 sa partnerom realizácie podujatia stalo aj Mesto Banská Bystrica a na jeho podnet sa názov podujatí upravil na Tradičná chuť jari a Tradičná chuť jesene. Preto sa ja symbolom podujatí na jar stalo jahňa a na jeseň jablko. A s tým súvisela aj hlavná ponuka jedál a špecialít na jar z jahňaciny a na jeseň z jabĺk. Banosske_farmarske_trhy_07Organizátorom išlo hlavne o propagáciu jahňaciny a baraniny, čo súviselo s dátumami podujatí. Preto pripravili pre účastníkov aj malý receptár tradičných jedál z baraniny. Od roku 2015 sa zapojil do spolupráce aj Banskobystrický samosprávny kraj a to formou finančnej podpory Tradičnej chuti jesene -Zatváranie Bánoša. Mesto zas finančne podporovalo Tradičnú chuť jari – Otváranie Bánoša, ale aj zabezpečovalo propagáciu a materiálnu podporu oboch podujatí.

 

Záujem s každým ročníkom stúpal

Prvé ročníky boli otvorené všetkým záujemcom. Zúčastnilo sa na nich zhruba 50 – 70 drobných farmárov, producentov a remeselníkov a niekoľko kuchárskych partií z rôznych častí kraja. Potom však záujem začal prudko stúpať a organizátori museli vylúčiť záujemcov z mimo územia kraja a začali uprednostňovať hlavne nositeľov regionálneho značenia produktov – Hont, Podpoľanie, Novohrad, Gemer-Malohont a Pohronie a obmedzili počet záujemcov na 110, vzhľadom ku kapacite priestorov areáli školy. Podujatia mali veľký ohlas medzi návštevníkmi už od začiatku. Na prvých podujatiach prišlo okolo 1500- 2000 návštevníkov a ich počet stále stúpal až v roku 2019 dosiahol okolo 4.500. Podujatie získalo dobré meno a popularitu. Navštevovali ho aj obyvatelia z iných miest. Počas podujatí boli organizované aj rôzne doplnkové a sprievodné aktivity pre deti i pre dospelých. Obľúbenými boli hlavne detská škola varenia, jazdy na koňoch, ukážky sokoliarstva, či kurzy štepenia a očkovania ovocných stromčekov. 

Počas posledných ročníkov sa konali aj vyhliadkové lety balónom. Na každom podujatí hrala počas celého dňa ľudová hudba a uskutočnilo sa vždy aj vystpúenie detského folklórneho súboru. Obľúbené boli aj rôzne animačné hry pre deti, ukážky včelárstva, apiterapie či ponuka školských potravinárskych produktov, vrátane propagácie a ochutnávky zdravých raňajok.  Pre lepšiu dostupnosť a pohodu návštevníkov zabezpečovali organizátori zdarma kyvadlovú autobusovú dopravu až na miesto podujatia.

V roku 2020 museli byť kvôli pandémii podujatia zrušené. Žiaľ ani v roku 2021 kvoli hygienickým a bezpečnostným opatreniam, však tiež nebolo možné zabezpečiť Tradičnú chuť jari -Otváranie Bánoša, preto sa organizátori rozhodli na podporu predaja miestnych kvalitných tradičných produktov vytvoriť stránku www.banosonline.sk

autor: Peter Rusnák, Zuzana Bogačevičová
foto: archív SOŠ Pod Bánošom